Скачано: 13
Размер: 0
Читать
Аспаз: Әңгімелер
Описание: Мұқанов, Сәбит. Аспаз: Әңгімелер. / С. Мұқанов. – А. : Жазушы, 1965. – 108 бет.
Аннотация: Қазақ совет әдебиетінің көрнекті жазушысы С. Мұқановтың «Аспаз» атты әңгімесінде қарапайым совет адамдарынын өмірі мен олардың қуаныштары суреттеледі.
Скачано: 19
Размер: 7.0 MB
Читать
Халық мұрасы
Описание: Мұқанов, Сәбит. Халық мұрасы / С. Мұқанов. – А. : Қазақстан, 1974. – 236 бет
Аннотация: Республикамыздың көрнекті жазушысы әрі Ғылым академиясының академигі марқұм Сәбит Мұқановтың көзінің тірісінде баспаға ұсынған «Халық мұрасы» деп аталатын еңбегін көпшілік оқырмандар қауымына ұсынып отырмыз. Бұл еңбек қазақ халқының мәденисті, өнері, тілі, материалдық тұр-мысы, көрші халықтармен қарым-қатынасы т. б. жайындағы автордың көп жылдық зерттеу жұмысының нәтижесі.
Скачано: 17
Размер: 8.1 MB
Читать
Тыңда тұнған байлық
Описание: Мұқанов, Сәбит. Тыңда тұнған байлық / С. Мұқанов . – А. : Қазмемкөркемәдеббас, 1957. – 318 бет.
Скачано: 19
Размер: 0
Читать
Адасқандар: Роман
Описание: Мұқанұлы, Сәбит. Адасқандар : Роман. / С. Мұқанұлы . – Астана : Елорда, 1999. – 309 бет.
Скачано: 16
Размер: 0
Читать
Әңгімелер
Описание: Мұқанов, Сәбит. Әңгімелер : Әңгімелер. / С. Мұқанов . – А. : Мектеп, 1983. – 136 бет.
Аннотация: Қазақ совет әдебиетінің негізін салушылардың бірі, аса көрнекті жазушы С. Мұқанов әдебиеттің барлық жанрында дерлік еңбек етіп, мол мұра қал-дырған кісі. Бұл жинақта әйгілі көркем сөз шеберінің таңдаулы әңгімелері беріліп отыр.
Скачано: 8
Размер: 0
Читать
Замандас туралы аңыз: Өлеңдер, әңгіме
Описание: Мұқанов, Сәбит. Замандас туралы аңыз : Өлеңдер, әңгіме. / С. Мұқанов . – Алматы : Қазмемкөркемәдеббас, 1962. – 144 бет.
Аннотация: Қазақтың көрнекті ақыны — Сәбит Мұқановтың бұл кітабы колхоз өмірінен алынып жазылған. Өскен колхоздың тамаша тұрмысы ақын қаламына қозғау салған, жүрегіне шабыт берген. Поэманың басты геройы — Ерболат халық өмірімен біте қайнасып өскеп азамат. Еңбектің ері. Оның өмір жолы, өсу кезеңдері бұл дастанда әсем тілмен, әсерлі жырланған
Скачано: 6
Размер: 0
Читать
Мәлік Ғабдуллин : Очерк
Описание: Мұқанов, Сәбит. Мәлік Ғабдуллин : Очерк. / С. Мұқанов . – А. : Жазушы, 1974. – 24 бет
Аннотация: Бұл кітапта Совет Одағының Батыры Мәлік Ғабдуллиннің өмір жолдары мен оның тамаша ерлік істері баяндалады.
Скачано: 4
Размер: 0
Читать
Патшаны қуған батыр ертегі
Описание: Сәбит Мұқанов. Патшаны қуған батыр ертегі. / С. Мұқанов.- Алматы: Жазушы, 1986.-17 бет.
Скачано: 4
Размер: 2.2 MB
Читать
Толқынды ту
Описание: Мұқанов, Сәбит. Толқынды ту / С. Мұқанов . – А. : Жалын, 1983. – 23 бет.
Аннотация: Қазақ совет әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі, академик жазушы Сәбит Мұқановтың қаламынан туған «Ботагөз», «Менің мектептерім», «Өмір мектебі», «Балуан Шолақ», «Сырдария», «Мөлдір махаббат», «Аққан жұлдыз» сияқты үлкен, кең тынысты кітаптары халқымыздың сүйікті шығармалары болып табылады. Солардың бірі — «Ботакөз» романында жазушы Қазақстанда Совет өкіметін орнату жылдарындағы оқиғаларды баяндайды. Бұл кітапшада сол шығармадан шағын үзінді беріліп отыр.
Скачано: 6
Размер: 10.7 MB
Читать
Тағлымы: Әдеби-сын мақалалар
Описание: Сәбит Мұқанов. Тағлымы: Әдеби-сын мақалалар / С.Мұқанов.— Алматы: Жазушы, 1990.—384 б.
Аннотация: Халқымыз сүйген қаламгер, қазақ совет әдебиетінің классигі С. Мұканов творчествосыныкң тағлымды жақтарынан сыр шертер бұл кітапқа әдебиетіміздің негізін калаушы М. Әуезов. Ғ. Мүсрепов. Ғ. Мұстафин сынды қаламдас-тұстастарынан бастап, Одақ көлеміндегі айтулы сөз зергерлерінін әдеби-сын мақалалары еніп отыр. Әдебиетіміздің барлық жанрында бірдей қалам тербеген сарабдал жазушымыздың әдеби ізденістеріне яғни творчестволық лабораториясына жете үңілген ғылыми мақалалар жинақтың құнын арттыра түсетіні сөзсіз.
Скачано: 8
Размер: 4.5 MB
Читать
Сағынышым — Сәбитім
Описание: Мұқанова, Мәриям. Сағынышым - Сәбитім / М. Мұқанова . – А. : Өлке, 2000. – 104 бет.
Аннотация: Халықтың зор құрметіне бөленген Сәбеңнің — Сәбит Мүқановтың сүйікті жары Мәриям Қожахметқызы Мүқанованың естелігі 1993 жылы «Менің Сәбитім» деген кітапша болып жарық көрген еді. Биыл жазушының 100 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО шешімімен аталып өтіп жатқан тұста естелік толықтырылып, өңделіп, қайта шығарылып отыр.
Скачано: 1
Размер: 10.0 MB
Читать
Сәбит Мұқанов — ғұлама ғалым
Описание: Ахмет, К. С. Сәбит Мұқанов - ғұлама ғалым [Мәтін] : монография / К.С. Ахмет; әл-Фараби атындағы ҚҰУ. – Алматы : Білім , 2010. – 392 бет.
Аннотация: Қазақтың классик жазушысы, академик Сәбит Мұқановтың, ғылыми зерттеулері монографиялық тұрғыдан бұрын-соңды зерттелінбей келген еді. Қазақ әдебиеттану ғылымында Сәбиттану ілiмi жазушылық, көркемдік, поэзия, проза жанрларындағы ұлы табыстары жайында жазылған еңбектер, жасалған зерттеулер мол болғанымен ғұлама ғалымдығы жанжақты зерттелінбеген. Автор әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология факультетінде Сәбиттану арнайы курсын оқыту барысында осы олқылықтың орнын толықтыру қажет деп тауып, бұл моногра-фияны калың оқушы жұртшылыққа, жоғары және мектептің мұғалімдеріне, оқытушы ұстаздарына, талапкер жастар мен студенттерге ұсынып отыр.
Скачано: 1
Размер: 1.4 MB
Читать
Сәбит аға
Описание: Салықов, Кәкімбек. Сәбит аға / К. Салықов . – А. : Жібек жолы, 2000. – 104 бет.
Аннотация: Қазақтың көрнекті ақыны, белгілі қоғам қайраткері Кәкімбек Салықов бұл шағын жинағында зор ағынды шабытпен Сәбең жайлы кең тебіренді. Өлеңдері шын жүректен туған ұлы жазушының өмірінін дыры мен сырын ұшқыр ой, терең сезіммен танытады. Ағалардың Себит Мұканов жайлы айтқандары мен кейінгі ұрпақ һәм көз көрген жерлестерінің естеліктерінің ең шурайлы деген кездерін өлең етіп, сом тұлғаның зор бейнесінен мол мағлұмат берген. Заман сыры мен осы күндерді байланыстыра отырып, қоғамдағы кұбылыстарды келісті қамтыған. Соның бәрі асыл ағанык даркан дарыны мен жан-жақты табысын аша түсуге арналған. Оқушы қауымның қазақтың кемеңгер ұлына лайықты туған кемел жырдың кәусар бұлағынан сүйсіне сусындайтынына кәміл сенеміз.
Скачано: 2
Размер: 4.7 MB
Читать
Сәбеңді еске алғанда
Описание: Сәбеңді еске алғанда / Г.Мұқанов, тарих ғылымының кандидаты.- Петропавл: СҚУ баспа орталығы, 2000.- 159 б.
Аннотация: Қазақтың ұлы жазушысы С. Мұқанов туралы солтүстікқазақстандықтардың естіліктері мен жыр жолдары
Скачано: 1
Размер: 4.6 MB
Читать
Дарқан дарын : өлеңдер жинағы
Описание: Салықов, К. Дарқан дарын [Мәтін] : өлеңдер жинағы / К. Салықов. – Астана : Фолиант , 2010. – 160 б.
Аннотация: Қазақтың көрнекті ақыны, белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Кәкімбек Салықов бұл жинағында зор ағынды шабытпен Сәбит Мұқанов жайлы кең тебіренеді. Ұлы жазушы өмірінің қыры мен сырын ұшқыр ой, терең сезіммен танытады. Ағалардың Сәбең жайлы айтқандары мен кейінгі ұрпақ һәм көзкөрген жерлестер естеліктерінің ең шұрайлы деген тұстарын өлең етіп, сом тұлғаның зор беинесін поэзия тілінде берген. Заман сыры мен осы күндерді байланыстыра отырып, қоғамдағы құбылыстарды келісті қамтыған. Соның бәрі асыл ағаның дарқан дарыны мен жан-жақты табысын аша түсуге арналған. Оқушы кауым қазақтың кемеңгер ұлына лайықты туған кемел жырдын кәусар бұлағынан сүйсіне сусындайтынына кәміл сенеміз.

Copyright © 2020-2023 Сабит Муканов
«Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека имени Сабита Муканова».